• Warszawa 13 - 14.01.2017 r.

Konferencja "Best of WCLC" 13 -14.01.2017


 

Szanowni Państwo,


Polska Grupa Raka Płuca – PolGRP od kilku lat rozwija współpracę międzynarodową z najbardziej prestiżowym towarzystwem badań nad rakiem płuca - International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC).  Dotychczasowymi efektami tej współpracy są wspólne składki w obu Towarzystwach, dostęp członków PolGRP do czasopisma JTO, dedykowane opłaty rejestracyjne na konferencje WCLC, dostęp do podręczników z torakoonkologii, patronat IASCLC nad doroczną konferencją PolGRP, udział międzynarodowych ekspertów w konferencji warszawskiej, udział członków PolGRP w spotkaniach IASLC. Zaplanowane również zostało stoisko PolGRP na tegorocznej konferencji WCLC w Wiedniu.

Dodatkowo Polska Grupa Raka Płuca otrzymała od IASLC licencję na konferencję "Best of WCLC" organizowaną w różnych miejscach na świecie po konferencji światowej. Warszawska konferencja została zaplanowana na 13 - 14 stycznia 2017 r.

W konferencji potwierdzili udział eksperci polscy i zagraniczni.Osoby biorące udział w konferencji "Best of WCLC" korzystają z obniżonej opłaty rejestracyjnej podczas XI Konferencji PolGRP 17-18 listopada 2017 r.Zapraszamy do uczestnictwa.Projekt edukacyjno-szkoleniowy: „Nauka praktycznego oznaczania ekspresji PD-L1.” prowadzony w polskich ośrodkach od 1 października do 31 grudnia 2016 roku oraz jego druga edycja prowadzona od 25 listopada 2016 do 30 czerwca 2017 roku odbywają się dzięki wsparciu firm MSD i DAKO.Partnerzy konferencji "Best Of WCLC"

prev next